Select Page

Detta är en sida bara för att visa hur punktlistor ser ut i teman

En lista ser ut så här

  • första saken
  • andra saken som också är en lång text så att all text inte får plats på en rad, för att se hur radbrytning i punktlista ser ut.
  • tredje saken

När punktlistan är slut ser det ut så här.