Select Page

Punklista nyhet

Detta är en sida bara för att visa hur punktlistor ser ut i teman En lista ser ut så här första sakenandra saken som också är en lång text så att all text inte får plats på en rad, för att se hur radbrytning i punktlista ser ut.tredje saken När punktlistan är slut ser...
Mindpark Hyllie växer 2023!

Mindpark Hyllie växer 2023!

Tillsammans med Wihlborgs växer vi nu i Hyllie. Efterfrågan på flexibla kontorslösningar, mötesrum och kontorsservice har varit över förväntan i Hyllie och Mindpark växer nu med 800 kvm coworkingytor och mötesrum i vår fastighet Kvartetten. – Vi har varit fullt...