Select Page

HD-Sydsvenskan skriver om Mindpark Malmö:

“Mindpark kommer att stå för den öppna ytan på entréplan där det ska finnas kafé, bistro, mötesrum och kollaborativa arbetsplatser men även stå för service för alla företag i huset, exempelvis receptionstjänst, konferenser och event för alla hyresgäster i huset.”

Läs artikeln här.