Select Page

I was here – Jonathan Lundström

I was here är ett ideellt projekt som har flyttat in på Mindpark. Deras huvudsakliga syssla är att de fotograferar Helsingborg och människorna i staden. Lyssnar på historier, avbildar och sätter samman bild och text. Ibland fångar de någon av de entreprenörer och...