Select Page

Tomas Åkerberg – lever med god marginal

Det är skillnad att leva med marginal mot att leva på marginalen. Tomas är en marginalmänniska – risker ska vara hanterbara och helst ligga bortom sannolikhetens gräns.
– Det gäller i allt. Tid, ekonomi, arbete och i golf.
Fast där ändrar han sig lite. En del swingar kan vara chansartade. Men sen när det kommer till handikapp så är det 12,2. Inte 10 och inte 15. Utan marginal åt båda håll.
Golfen som intresse har växt fram sedan 25-årsåldern. På olika sätt ger det närkontakt med naturen, resor och ett rikt socialt liv. Naturens mylla är mer lockande än stadens asfalt.
– Idag är golf nästan ett halvtidsjobb.
Det professionella livet har Tomas alltid tillbringat som säljare och projektledare inom den grafiska industrin.
För den okunnige är det svårt att beställa tryck. Branschen är ”mogen”, skapad av Johann Gutenberg på 1450-talet, och svämmas över av svårtolkade fackuttryck och har dessutom ett eget måttsystem.
– Ibland får jag ha en pedagogisk roll och utbilda kunderna. Jag brukar lägga ribban lågt och se till att leverera högt.
På något vis är det självklart att Tomas levererar med god marginal. Det eliminerar risken med upprörda samtal från besvikna kunder.
Arbetsgivaren i Östergötland passar också in i marginal-filosofin och drivs efter insikten; att det inte är de stora inkomsterna utan de små utgifterna som skapar rikedom.
– De har en solid marginal. Det ger lugn i vardagen, att slippa jaga och stressa fram affärer.
Kontroll över ekonomi och tid handlar om att kunna styra sitt liv och slippa bli styrd.
På en säljutbildning fick Tomas i uppgift att sätta upp tio livsmål som han skulle klara att förverkliga på lika många år.
– Mina mål handlade om livskvalitet, att frigöra tid och att bli stabilare och bättre förebild både som människa och förälder.
– Målen nådde jag efter fyra år. Man ska alltid ha marginal.
Även om Tomas undviker att snegla för mycket framåt så hägrar målet att vara ekonomiskt oberoende vid 60 och helt och hållet styra sin tid långt bortom trycksvärta och snabba digitaltryck.

Texten om Tomas är en del i en serie av personporträtt av medlemmarna på vårt coworking space som skrivs av Anders Anderson, Epik. Bilden är en selfie tagen av Tomas själv på Bredgatan utanför Mindpark.