Select Page

Vi på Mindpark har alltid eftersträvat att skapa en miljö där personer kan testa nya utmaningar och växa som personer. Vårt läge, vägg-i-vägg med Lunds Universitet Campus Helsingborg gör att många studenter är hos oss, och speciellt på Open Space på bottenvåningen. Men under alla år som Mindpark, och även SHIP som det hette innan, har funnits, så har en sak saknats med studenterna – en tydlig koppling till nyföretagande och entreprenörskap.

Studenterna vid Campus har väldigt bra förutsättningar för att vara entreprenörer eller företagare, med sitt fokus på gränsöverskridande utbildning. Speciellt studenter som läser inriktningar som Strategisk Kommunikation eller Service Management, lär sig många olika ämnen som alla är relevanta för att bli en bra entreprenör, så som ledarskap, förståelse för komplexa situationer, service och kommunikation. Men företagandet bland studenter har genom åren varit låg – av många olika anledningar, men främst för att universitetet inte fokuserat på det, utan mer pratat om forskning eller att arbeta i stora bolag och koncern.

Därför är vi glada att universitetet nu valt att satsa på studentföretagande, och att VentureLab, studentinkubatorn, öppnar i Helsingborg. Vi på Mindpark tycker det är en så bra idé, att vi har gått in och sponsrat verksamheten med motsvarande 190 000 kr på årsbasis. Och det är inte bara det, utan vår egna Karsten Deppert är involverad direkt i VentureLab också, och ska jobba med det en dag i veckan.

Vi tror att få fler studenter att testa egna idéer och skapa egna företag är en nyckel till en hälsosam och bra tillväxtregion. Och att lyfta Helsingborg som stad och som plats är det vi brinner för.

Vad innebär att VentureLab finns i Helsingborg rent konkret?

Det är flera olika delar.

Studentinkubator
Med detta så finns det nu en studentinkubator i Helsingborg. Att vara del av inkubatorn som student innebär att man har ett litet kontor / skrivbordsplats på Mindpark, att man har möjighet till affärscoaching men framförallt att man ingår i en liten grupp drivna studenter, där man kan bolla idéer och få hjälp med att förverkliga dem. Att vara i inkubatorn är helt gratis för studenter vid Lunds Universitet, eller om man nyligen tagit examen.

Evenemang och föreläsningar
Utöver det ska VentureLab väcka inspiration och ge förebilder inom föratagandet. Det kommer ske i Helsingborg genom en rad olika evenemang. VentureLab kommer fortsätta att hålla i Breakfast and Ideas två gånger per termin. Det kommer även hållas i idegenereringskvällar ihop med Forza, som heter Create. Och det kommer hållas inspirarationseftermiddagar på engelska, som heter Venture Café. Utöver det kommer även föreläsningar ges vid olika kurser och programm på Campus.

Vill du veta mer? Kolla in VentureLabs hemsida eller följ de på facebook.