Thursday 23/5/13, 16:45

Bryntum uppmärksammas i Startup världen


Bryntum, som arbetar med Gantt och schemalösningar på webben för en rad stora företag, blev intervjuad av i dagarna. Kul med uppmärksamhet för Mats och hans företag!