Select Page

Tre nya tillägg för att effektivisera och strukturera våra kunders möten

Effektivare möten
Vi introducerar ett enkelt regelverk som utan att komma i vägen för mötet ser till att det blir effektivare. Efter en genomgång på fem minuter är ni igång och sköter mötet själva med hjälp av regelverket. Det hjälper till med en struktur som driver mötet mot beslut och verkar för att det som sägs är relevant för den pågående diskussionen.

60 kronor per deltagare.

Presentationsaktivitet
Under en inledande halvtimme genomförs teambuildingaktivitet med syfte att bättre lära känna varandra. Genom ett mingel som använder enkla spelelement visas oväntade sidor hos deltagarna upp, och syftet med minglet är att hitta oväntade samarbeten som kan lösa problem som delas ut.

80 kronor per deltagare

Idégenerering
Vi kommer in under en timme och faciliterar ett idéspel med syfte att lyfta fram gruppens idéer runt ett område. Det kan handla om nya produkter, tjänster eller lösningar. Genom spelet ses problematiken från flera olika håll och flera olika metoder används för att få så bra idéer som möjligt.

100 kronor per deltagare

Vill du boka tillägg till din konferens
Kontakta oss för att veta mer.