Select Page

I was here – Jonathan Lundström

I was here är ett ideellt projekt som har flyttat in på Mindpark. Deras huvudsakliga syssla är att de fotograferar Helsingborg och människorna i staden. Lyssnar på historier, avbildar och sätter samman bild och text. Ibland fångar de någon av de entreprenörer och...

OPEN WEDNESDAYS

We love Wednesdays, creativity and a lot of people. On every Wednesday we’re gonna be open until 8 pm. Our café will be open until we close, but we will only serve regular coffee, snacks and some drinks. Activities as Creative Lab, Coder Dojo and Språkcafét will...

Alexandra Hvalgren is our new co-worker

We have a new co-worker! Her name is Alexandra Hvalgren and she’s gonna be our Marketing and Events Manager. She will be in charge of filling our place with events, workshops, hackathons and parties. She’s an art historian and a projekt coordinator from...