Select Page

Sandra Jönsson – en rastlös entreprenör alltid på väg

… och sen då?
– Helsingborg är ett stopp på vägen. Jag tröttnar fort på den geografiska platsen. Blir fort uttråkad. Samtidigt är jag envis och ger inte upp.
Sandra driver utvecklingen av appen, eller egentligen konceptet, Wellbefy.
– Inriktningen är hälsa, både fysisk och psykosocial. Målgruppen är organisationer och företag. Hälsa handlar om mer än att mäta antalet steg.
För att skapa hållbara arbetsplatser behöver medarbetarna må bra och ha frid i sinnet.
Det paradoxala hälsoläget är att vi generellt är friska men mår dåligt. Möjligen är vi offer för felaktiga förväntningar som när de inte infrias skapar besvikelser som äter sig ner i själen och gör oss olyckliga.
Facebook pekas ofta ut som roten till det onda och speciellt som en stressfaktor för kvinnor. Sandra tittar snabbt i mobilen:
– Jag har 720 ”vänner”, konstaterar hon lätt förvånad.
Sandras färd startade i Mölndal utanför Göteborg. Vidare till USA ett år och så Campus Helsingborg med utbildning i service management, inriktning hälsa.
Men som sagt, Helsingborg är ett stopp på vägen. I tankarna rör sig möjligheten att ha två kontor – ett i Helsingborg och ett någon annanstans..
– Beroende på hur jag hanterar tiden så borde det gå att pendla både mellan städer och länder. Jag värderar flexibilitet och frihet högt.
Helsingborg är som en för trång skjorta, det är svårt att få luft. Att gå olika gator till och från jobbet på Mindpark räcker inte för att bryta vardagens mönster.
– Allt beror väldigt mycket på …
… på hur det går med Wellbefy, hur det fungerar att skapa hållbara organisationer, hur det går att skapa transparens för att få alla medarbetare att bli medskapare. Och går det att göra platta organisationer lockande när det inte finns självklara karriärvägar? Vad kan i så fall ersätta pengar som incitament för engagemang och ansvar?
– Allt beror väldigt mycket på …
Sin egen hälsa sköter Sandra genom yoga, löpning, simning och styrketräning. Och så pratar hon gärna om tarmflorans betydelse för hur vi mår. Just tarmfloran kan vara ett ämne som provocerar. Mat och dieter har blivit på liv och död och hålls fram som den nya religionen. Himmelriket är lycka och välbefinnande. Helvetet är – fekalietransplantationer?
– Jag tycker om att provocera. I synnerhet när jag träffar nya människor.
Och så berättar hon att under gymnasietiden rökte hon pipa för att det väckte visst uppseende och också gav en del uppmärksamhet.

Texten om Sandra är en del i en serie av personporträtt av medlemmarna på vårt co working space som skrivs av Anders Anderson, Epik. Bilden är tagen av Richard Hylerstedt. Sandra driver bolaget Wellbefy som arbetar med medarbetarenkäter och kontinuerliga pulsmätningar för organisationer.