Select Page

Anna-Karin Bergman – vetgirig seglare

En J24:a är båten som ger Anna-Karin Bergman övning i att samarbeta och kommunicera – att vara målinriktad och professionell.
– Vi är fem besättningen. Båten går som ett spjut, är överriggad och tung att segla. Det är mycket slit. Framgången beror på om vi gör rätt saker på rätt sätt.
På J24:an handlar det om relationer, motivation och förväntningar.
– Och att alla håller sina positioner och tar ansvar för dem.
Erfarenheterna från kappsegling med J24:an flyter över till forskning och utveckling med inriktning på social hållbarhet – den enhet inom staden som Anna-Karin leder – FoU Helsingborg.
– Att rätt kunskap används på rätt sätt. Både i möte mellan individer och i sättet att organisera arbetet.
Innan hon blev forsknings- och utvecklingschef var fotografyrket en möjlighet. Men som fotoassistent var de intellektuella utmaningar klena. Även om modellfotografering gav en del insikter i beteenden och relationer.
Akademin och studier lockade mer än kamerans slutarljud och studioblixtarnas urladdningar. Den lockelsen slutade med en doktorshatt i rättssociologi, med fokus på hållbar utveckling.
– Jag söker intellektuell stimulans och tycker om kunskap. Att få svar på
frågan ”varför”.
Under ett par år i Sydafrika lärde hon sig att miljön och samhälleliga strukturer starkt påverkar hur vi organiserar oss.
– Det är spännande med mänskligt beteende. Lika spännande som att
segla.

Anna-Karin är den andra i en serie av personporträtt av medlemmarna på vårt coworking space som skrivs av Anders Anderson, Epik. Bilden är tagen av Kristoffer Granath.