Select Page

OBS! Detta är ett inlägg från innan vi byte namn till Mindpark från SHIP.

SHIP, som är ett kreativt mötesrum, har länge haft en betydligt lugnare sommar än vår och höst. Detta då det är en miljö som präglas av entreprenörer, mindre företag och studenter – som alla har mindre aktivteter under högsommaren än under terminen.

Då SHIP har en hel del mötesrum och konferenslokaler, som till vardags ofta är fullbokade men till sommaren ofta står tomma, ville vi göra något annorlunda. Denna sommar består en av de kreativa lösningarna i att vara värd för 2 olika sommarkurser öppna för allmänheten – den ena är en kaffekurs, som under en intensiv vecka kommer utbilda framtida baristor och cafépersonal, den andra en reklamskola, riktad till personer som vill lära sig mer om reklam och media.

Kurserna är med olika företag inblande, som alla har olika kompetenser. Bakom caféskolan står bolaget Service Supply, som utöver baristautbildningar har en lång erfarenhet av bar- och guideutbildningar. Under caféskolan kommer man samla både servicetänk så väl som kaffekunskap, något företaget har haft bra erfarenhet med sedan tidigare.

Reklamutbildningen, som går under namnet ReklamAkademin, är ett ännu mer speciellt koncept. Detta har tagit fram ihop med studenter på Campus Helsingborg, inriktning strategiskt kommunikation, som ville ha något roligare att göra i sommar än bara ha ett enkelt sommarjobb. Ideen föddes att starta en utbildning för främst gymnasieungdomar, där mycket av det som universitetsstudenterna lär sig kan läras ut, likväl kombinera det med mycket praktik och cases från verkligheten. Genom Student Network, ett socialtentreprenörskapsbolag som fokuserar på att förbättra kontakter mellan universitet och näringslivet i Helsingborg, har man kunnat samarbeta med en stor rad bolag från regionen, som kommer bidra med verkliga exempel och riktiga utmaningar.

På detta sätt hoppas man kunna ge eleverna en utbildning utöver det vanliga, och med väldigt mycket fokus på att de ska ta med sig det som lärs ut.

“Vi vill att eleverna ska känna att det mer är som att vara på en arbetsplats än som att vara i en skola. Det ska vara fokus på verkliga och relevanta exempel och uppgifter” säger Zaid, som är en av studenterna bakom initiativet.

Cafeskolan: hålls den 15 juli – 19 juli 2013. För mer information och anmälan se här.
ReklamAkademin: hålls den 22 juli – 9 augusti 2013. Vill de läsa mer om dem se här.