Select Page

OBS! Detta är ett inlägg från innan SHIP byte namn till Mindpark.

SHIP bolaget Contentor skalar upp, och har anställd en ny VD. Bolaget, som arbetar med texter på en rad olika språk (förutom svenska är de största danska, norska och finska), har en fokus på texer för webben. E-handelare och webbyråer tillhör bolagets största kunderna.

Bolaget är ett annorlunda koncept, som utnyttjar möjligheterna genom internetet. Med närmare 50 anställda har bolaget dock endast en liten kontorsyta, där det är administrationen och företagsledningen som är på plats på SHIP. Resterande delen av verksamheten är väldigt decentraliserad och optimerad – allt för att kunna arbeta kostnadseffektivt och skalbart.

Den nya VDn är Rebecca Brodd, som tidigare arbetar inom Resurs koncernen och har lång erfarenhet av B2B med både svenska och internationella e-handlare. Under hennes ledning satsar Contentor på att bli störst i Norden inom texter för webben, framförallt genom deras effektiva och anpassningsbara organisation som är speciellt anpassad för de stora textmängder som e-handlare och webbyråer kan ställas inför.