Select Page

OBS! Detta inlägg är från innan Mindpark byte namn från SHIP.

+


Avaio, ett bolag som varit baserad på SHIP sedan 2011, har gått ihop med Castra från Göteborg. Båda bolag arbetar med konsulttjänster, men med lite olika inriktningar och det nya bolaget kommer kunna erbjuda fler kompletterande tjänster.

“Vi kommer att utöka vår konsultverksamhet i Syd till fler affärsområden som finns på våra andra kontor i Göteborg och Stockholm. Idag är vi i Syd specialiserade inom projektledning och verksamhetsutveckling. Nya områden kommer att bli test och utveckling. Så vi har en spännande tid framför oss!” säger Katarina Christensson som är chefen i Helsingborg

På detta sätt kommer den nya verksamheten ha kontor i alla de tre viktigaste områden i landet, och totalt 27 anställda. På idg.se skrevs det också om sammanslaggningen, där kan du läsa mer och även vad Castras VD, Mikael Hammarin, har för tankar kring sammanslagningen.