Teambo

Vår idé är att ledsaga människor som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden till ett så självständigt boende som möjligt. Vi vänder oss till människor som vill förändra sin nuvarande situation. Vi arbetar även med konsultverksamhet och bemanning inom socialtjänsten.