Stena Recycling

Stena Recycling är ett återvinningsbolag och ingår i Stena Metallkoncernern. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner och förädlar vi avfall från samtliga branscher i närlingslivet, sjukvård och kommuner. Vi erbjuder även relaterade tjänster t.ex. utbildning och säkerhetsrådgivning.