Samordningsförbundet Helsingborg

Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Helsingborgs stad och Region Skåne i Helsingborg.

Visit their website