Personal- & Livsutveckling AB

Vi vänder oss till ditt företag/organisation och erbjuder lösningar för medarbetare som inte kan fortsätta med nuvarande arbetsuppgifter. Lämna stafettpinnen till oss för insatser i externa miljöer.