Passionaire

Passionaire är magasinet om personer och passion. Vi är av åsikten att ett samhälle fullt av passion är ett bättre samhälle och därför väljer vi att framhäva och hylla individer som dagligen ger uttryck för sin passion, idérikedom, kreativitet och drömmar i strävan att inspirera och uppmuntra våra läsare att göra detsamma. Utifrån denna utgångspunkt har vi skapat Passionaire. Ett magasin om personer och passion.