Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en myndighet med ansvar för läkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. De har ett regionalkontor hos oss.