KTC Control

KTC Control tar ett totalansvar över helheten som omfattar allt från den initiala behovsanalysen till projektering, mätning och analys, installation och driftsättning. Vi levererar ett nyckelfärdigt system till kundens anläggning. Naturligtvis tar vi också hand om drift, service och support.