Indivator

Sedan 2008 har vi, utifrån den senaste forskningen och från erfarenheten av att ha utbildat tusentals unga i entreprenörskap, utvecklat det vi kallar Indivatormetoden™. Vår ambition är fördjupa vår såväl teoretiska- som praktiska förståelse för entreprenörskap, bli världsledande på att utbilda barn och unga – över hela världen – i entreprenörskap, och på så sätt bidra till att skapa morgondagens välfärd.