Hoi förlag

Hoi Förlag grundades 2010 av två författare, Sölve Dahlgren och Lars Rambe samt en författarcoach, Ann Ljungberg. Med devisen ‘för författare, av författare’ ville de skapa ett modernt bokförlag som satte författarens intresse i första rummet. Hoi-modellen gör det möjligt för författaren att investera i sin egen utgivning, och tack vare det behålla 80% av vinsten.