Gunilla P’s Consulting

Hjälper den gröna sektorn med design av bevattning, med ett speciellt fokus på trädgårdar, parker och kyrkogårdar.