Forza of Sweden

Vi är en entreprenörsgenerator. Det betyder att vi genererar nya entreprenörer till samhället. Detta sker genom att samla drivna unga människor från Helsingborgsregionen i ett nätverk där vi inspirerar dem, skapar nya kontakter och växer tillsammans genom våra olika initiativ.