Djurling Säkerhetsinformation

Djurlings uppdragsgivare är myndigheter och företag inom IT/Telekom, energisektorn, daglivaru/detaljhandeln, bank & finans m fl. Vi har anställda med lång erfarenhet av att arbeta med risker och erbjuder kvalificerade tjänster för att skydda dina tillgångar, verksamhet och organisation. Våra konsulter arbetar med ett flertal säkerhetsrelaterade tjänster. Vi har bland annat specialister inom IT- och informationssäkerhet, sårbarhetsanalyser, riskanalyser och fysisk säkerhet.