Cederquist Miljö & Kvalitet

Fredrik Cederquist har 20 års erfarenhet av att med ledningsgrupper utveckla, införa och förvalta ledningssystem. Cederquist är verksam i ett nätverk av experter inom bland annat miljö, kemikaliegranskning, skog, arbetsmiljö och kvalitet.