A&B utveckling

A&B Utveckling startade 1993 som ett kompetens- och utbildningsföretag. Då arbetade vi mycket med utbildning för vuxna och ungdomar. Vi drev bl.a. projekt för långtidsarbetslösa vuxna, vilket ledde till att de kom ut på arbetsmarknaden igen. Idag har vi ett ramavtal med Försäkringskassan när det gäller rehabiliteringsarbete.