Saturday 20/11/21, 14:05

Framtidens arbetsplats – perspektiv från Skåne

Förra veckan blev Karsten, vår grundare, inbjuden att vara med i en panel och rundabordetsamtal med några utvalda HR personer i Skåne (bland annat Axis, Massive Entertainment, Sony, Volvo mfl) för att prata om nuläget och framtiden. Det var fastighetsaktören Wihlborgs som bjöd in till det. De hade som mål att skapa forum för att prata hur arbetsplatsen och organisation förändras just nu. Och med ambitionen att ha lite ett “skånskt perspektiv” på det, och inte bara från huvudstäder…. En träff som blev väldigt lyckad.

Några generella insikter från samtalen:
– 3 dagar på kontoret och 2 dagar hemma verkar vara nästan allas standard nu (för tjänstemän).
– Många tycker att chefer har ett svårare jobb nu än innan – man ska vara närvarande, men samtidigt ha personal på distans delvis.
– Vissa behöver just nu anstränga sig för att “få folk att komma tillbaka till kontoren”. Kontoret är inte lika självklart för alla anställda längre, och pendling vill många undvika mycket mer än tidigare. (något vi har märkt på Mindpark med, att flera vill sitta hos oss någon dag i veckan istället för att pendla till kontoret i en annan stad)
– Att ha hybridmöten funkar dåligt, och det behöver hittas lösningar för det. Sluta ha hybridmöten, utan att alla är antingen remote eller alla är fysiskt, var en lösning som det pratades om.

Det var även några frågor som besvarades av arbetsrättsjuristen Jenny Söberg, som gav lite intressanta insikter:
– Arbetsgivaransvar gäller hemma med, och är tvingande lagstiftning (inget man kan avtala bort).
– Att arbeta från andra länder (tex om man har ett hus i Spanien och vill jobba därifrån en längre tid) var svårt och fanns många risker med det ur ett legalt perspektiv.

Ett längre samtal blev om att det inte är enkelt eller rättvist för alla att jobba hemifrån. För beslutsfattare som bor i villa och vuxna barn kan det vara lätt att arbeta hemifrån, men för många som bor litet, har småbarn eller är nyinflyttade till en stad kan hemarbete vara mycket tufft. För att inte tala om de som har ett dåligt förhållande hemma, där arbetsplatsen kan vara en fristad. Flera nämnde att just kvinnor är de som hellre “vill” ha hemarbete, för det gör att livspusslet går lättare ihop. Men det såg flera i detta forum som en risk, för det kan göra att de halkar efter karriärsmässigt om de är mindre än män på sina arbetsplatser.

Överlag är detta en spännande tid just nu. Precis som i resten av landet ser vi i Skåne inom coworking att det efterfrågas och efter mer flexibilitet och att ha möjlighet att få tillgång till tjänster ökar. Med Mindpark så har vi ju även mycket mötesrum och konferenser, och det är intressant att se hur dessa ändras just nu. Det är tydligt att vi kommer fortsätta träffas fysiskt, men kanske inte helt för samma möten som tidigare. Men det är svårt att ha kreativa och längre event digitalt, vare sig det är strategidagar, workshops eller hackathons.